Translate

EN PL

blogHeader

 

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O AKTUALNOŚCIACH I WIADOMOŚCI

PROMOCYJNYCH ORAZ ZGODA DOTYCZĄCA ZDJĘĆ I DANYCH MEDYCZNYCH

  

DANEZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O AKTUALNOŚCIACH I WIADOMOŚCI PROMOCYJNYCH

The Little Gym® Kraków będzie przesyłać Państwu informacje o swoich produktach i usługach oraz specjalne materiały promocyjne, a także może współpracować z innymi organizacjami związanymi z funkcjonowaniem The Little Gym®. The Little Gym® Europe i jej franczyzobiorca The Little Gym® Kraków będą traktować Państwa dane z należytym szacunkiem i nie sprzedadzą ani nie przekażą ich żadnym partnerom. Oferty partnerów będą wysyłane wyłącznie za pośrednictwem wiadomości od The Little Gym® Europe i jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków.


ZGODA DOTYCZĄCA ZDJĘĆ I DANYCH MEDYCZNYCH

Sporadycznie nowy instruktor będzie musiał zapamiętać imiona i twarze wszystkich dzieci. Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci The Little Gym® Europe przechowuje zdjęcia ich twarzy w naszym wewnętrznym oprogramowaniu zarządzającym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez wysłanie prośby wraz z potwierdzeniem mojej tożsamości do The Little Gym® Kraków lub na adres krakow@thelittlegym.eu albo przez zaznaczenie w niniejszym formularzu, że nie wyrażam takiej zgody.


Niniejszym zezwalam The Little Gym® Europe i jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków na fotografowanie lub filmowanie mojego dziecka oraz publikowanie pozyskanych w ten sposób materiałów w ramach aktywności The Little Gym® Kraków w sieciach społecznościowych i na stronach spółki The Little Gym® Europe oraz jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków lub też na potrzeby wewnętrznego użytku przez The Little Gym® Europe. Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez wysłanie prośby wraz z potwierdzeniem mojej tożsamości do The Little Gym® Kraków lub na adres krakow@thelittlegym.eu.


Niniejszym potwierdzam, że wszelkie dane medyczne udostępnione The Little Gym® Kraków zostały przekazane w dobrej wierze. Niniejszym zezwalam The Little Gym® Europe oraz jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków na rejestrowanie i przetwarzanie tych danych w ramach funkcjonowania produktów i usług oraz w celach związanych z produktami i usługami The Little Gym® Europe oraz jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków.


Przyjmuję do wiadomości, że decyzja dotycząca zgody na otrzymywanie treści promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną oraz udzielenia powyższych zezwoleń w niniejszym formularzu należy do mnie oraz że mogę zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną i wycofać wszelkie udzielone zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie prośby wraz z potwierdzeniem tożsamości do The Little Gym® Kraków lub na adres krakow@thelittlegym.eu.


WYĄCZENIA

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że udział w ćwiczeniach sportowych może się wiązać z ryzykiem odniesienia urazów. Ponadto zgadzam się na odstąpienie od wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec The Little Gym® Europe i jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków w sytuacji odniesienia przez moje dziecko urazu, poza przypadkami działania w złej intencji lub poważnego przewinienia ze strony The Little Gym® Europe lub jej franczyzobiorcy The Little Gym® Kraków.

W przypadku urazu, wypadku i/lub choroby występujących podczas nieobecności rodzica, opiekuna prawnego lub osoby wskazanej jako odpowiedzialna osoba kontaktowa w trakcie wizyty w The Little Gym® Kraków, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku.


Podpisując ten formularz, akceptuję Politykę, Zasady i warunki oraz Wyłączenia The Little Gym®  Kraków, które znajdują się na odwrocie tego formularza.

* Pola obowiązkowe

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest The Little Gym® Europe (The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Bruksela, Belgia). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 679/2016] w celu zapewniania zamówionych produktów i usług lub żądanych informacji dotyczących The Little Gym® Europe i jej franczyzobiorców, ich produktów, usług oraz promocji. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich korygowania, a także sprzeciwienia się ich wykorzystywaniu w celach marketingowych. Ze swoich praw mogą Państwo skorzystać w naszym obiekcie lub poprzez wysłanie prośby wraz z potwierdzeniem tożsamości do The Little Gym® Krakow, korzystając z adresu: krakow@thelittlegym.eu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie na stronie internetowej: tutaj.